روستاهای ولیعصر و قلعه رزه

خورنا – برای نخستین بار در صنعت گاز کشور طرح گازرسانی به روش گاز فشرده (CNG) در شهر بیدروبه شهرستان اندیمشک در استان خوزستان اجرا و به بهره برداری رسید. نخستین طرح گازرسانی به مناطق صعب العبور کشور به روش گاز فشرده در اندیمشک افتتاح شد این طرح گازرسانی که در شهر بیدروبه از توابع بخش الوار گرمسیری اندیمشک…