روستاهای رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر: در مسیر انتقال آب آشامیدنی به سی و یک روستای بخش مرکزی  دستگاه کلریناتور نصب می شود. به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، فرماندار رامشیر صبح امروز در جلسه شورای سلامت شهرستان از نصب دستگاه کلریناتور مایعی در مسیر آب انتقالی به سی و یک روستای بخش مرکزی…