روسای دانشگاه

خورنا: دانشگاه مادر خوزستان، با بیش از16 هزار دانشجو و 530 عضو هيأت‌علمي، نزدیک به هسته مرکزی شهرستان اهواز، در مجاورت رودخانه کارون، واقع شده است. دانشگاه “جندی شاپور” با نام ابتدایی ” گندی شاپور” مهرماه 1334 با یک دانشکده کار خود را آغاز کرد و پس از چند سال با گسترش رشته ها از دانشگاه علوم پزشکی اهواز تفکیک…