روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای

خورنا: گردهمایی روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای منطقه 5 کشور در اهواز فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه منطقه 5 کشور در آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید چمران اهواز گردهم آمدند. گردهمایی روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای منطقه 5 کشور با حضور رئیس دانشگاه…