روز ملی خلیج فارس

خورنا: به مناسبت روز ملی خلیج فارس و روز جهانی کارگر از تلاشگران عرصه کار و تولید در پتروشیمی بندر امام تجلیل شد. مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام ظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: اهمیت کار و کارگر در صنعت و اقتصاد بر کسی پوشیده نیست و این قشر از جامعه به عنوان بازوان توانمند صنعت، یاری‌گر مدیران در…