روز قدس خوزستان

پا به پای غزه؛

خورنا اعضای شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب خوزستان با شرکت در راهپیمایی روز قدس جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. به گزارش خورنا، اعضای شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب خوزستان همگام با سایر احاد مردم، در آخرین جمعه ی ماه مبارک رمضا ن در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند و ضمن حمایت از آرمان های مردم فلسطین ،جنایات…