روز دانشجو، مطالبه دانشجو

IMG-20151209-WA0016

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران؛ توسعه سیاسی حق و مطالبه دانشجو است

خورنا- عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست اعضای حزب ندای ایرانیان شعبه خوزستان که به مناسبت ۱۶ آذر برگزار شد گفت:…