روز دانشجو، مطالبه دانشجو

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران؛ توسعه سیاسی حق و مطالبه دانشجو است

خورنا- عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست اعضای حزب ندای ایرانیان شعبه خوزستان که به مناسبت ۱۶ آذر برگزار شد گفت: قطعا آرمان گرایی از خصوصیات جوانان محسوب می شود، اما باید توجه داشت که آرمان…