روز جهانی غذا

در همایش روز جهانی غذا در دزفول

  به گزارش ایرنا ‘حبیب اله آصفی’ روز جمعه در همایش روز جهانی غذا در تالار اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به سفر کارشناسانی از روسیه ، آذربایجان ، ازبکستان و ارمنستان به دزفول برای عقد…