روزنامه کیهان 6 مهرماه 92

خورنا: در حالی در ساعات پایانی جمعه‌شب خبر تماس تلفنی باراک اوباما، با رئیس جمهوری ایران منتشر شد که ساعاتی پیش از آن نسخه الکترونیک روزنامه شنبه صبح کیهان بر روی وبسایت این موسسه قرار گرفته بود. عمده اخبار ویژه این روزنامه، به مسئله مناسبات ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اختصاص داشت و…