روزنامه کارون

روزنامه کارون مطرح کرد

توجه: هدف خورنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست خورنا ‘استفاده از سیلندرهای ۱۱ کیلویی گاز مایع برای سوخت گیری نوع ال پی جی در خودروهای دوگانه سوز، کاری غیر مجاز…