روزنامه امید ایرانیان

خورنا: علیرضا خامسیان مدیر روابط عمومی دفتر محمد‌رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  ضمن تائید خبر «راه‌اندازی یک حزب فراگیر  و روزنامه از سوی عارف برای حضور در عرصه سیاسی کشور» گفت:‌ بله، انشالله روزنامه امید ایرانیان به صاحب امتیازی محمد‌رضا عارف تاسیس می‌شود. وی افزود: اگر مقدمات قانونی تاسیس روزنامه در وزارت ارشاد طی…