روزانه یکهزار و ۱۰۰تریلی عراقی در جاده های خوزستان در تردد هستند

12
خورنا : معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تردد روزانه یکهزار و ۱۰۰تریلی عراقی در جاده های ترانزیتی خوزستان خبرداد. به گزارش رهیاب نیوز جهانبخش امانی اظهار داشت:تردد روزانه یکهزار و ۱۰۰تریلی عراقی…