رود کرخه

حفتظت از آهوی زرد ایرانی یک وظیفه مهم انسانی است

خورنا – نمایشگاه نقاشی کودکان با نام محلی 《ریم》با هدف توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست دروز چهارشنبه در اندیمشک برگزار شد. به گزارش خورنا از اندیمشک، گوزن زرد از جمله…