رود کرخه

حفتظت از آهوی زرد ایرانی یک وظیفه مهم انسانی است

خورنا – نمایشگاه نقاشی کودکان با نام محلی 《ریم》با هدف توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست دروز چهارشنبه در اندیمشک برگزار شد. به گزارش خورنا از اندیمشک، گوزن زرد از جمله گونه های جانوی در خطر انقراض کشور است . زیست گاه اصلی…