رودخانه کارون اهواز

37
خورنا: یکی از اقدامات مثبت شهرداری اهواز در دو سال گذشته، ساحل سازی حاشیه کارون بوده که بر اساس اعلام شهرداری، بیش از 15 کیلومتر را در بر می گیرد. این اقدام که باعث زیبایی ساحل کارون…