رودخانه بوزی

خورنا: رئیس اداره جهاد کشاورزی شادگان گفت:  رودخانه بوزي در شادگان پس از 60 سال احيا شد. به گزارش خبرنگار خورنا از شادگان، حميد مطرودي رئیس اداره جهاد كشاورزي شادگان از احياي رودخانه دهستان…