رودخانه بوزی

خورنا: رئیس اداره جهاد کشاورزی شادگان گفت:  رودخانه بوزي در شادگان پس از 60 سال احيا شد. به گزارش خبرنگار خورنا از شادگان، حميد مطرودي رئیس اداره جهاد كشاورزي شادگان از احياي رودخانه دهستان بوزي پس از 60 سال در شادگان خبر داد. اين رودخانه نزديك به 60 سال است كه تبدليل به…