روحیه شهادت طلبی

خورنا – حسین عبدالعزیزی: همانطور که می دانیم شهدای انقلاب اسلامی کشورمان علاوه بر این که با اخلاص به هدف ها و آرمان های مطلوب و مورد خواسته و نظرشان رسیدند، برای مردم ایران نیز نعمت ها و برکات فراوانی را به یادگار و ارمغان گذاشتند که اقتدار و امنیت کشور…