روحنای

خورنا: اقدامات رییس جمهور جدید ایران، بهبود در روابط ایران و غرب افکار عمومی و سیاستمداران اسراییل را به دو نیم تقسیم کرده است.به گزارش «انتخاب» ؛ دویچه وله آلمان به زبان ترکی در تحلیلی با اشاره به رویکرد جدید دولت ایران در عرصه بین‌المللی نوشت: پس از بر روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور…