روحانی

روحانی

در اولین کنفرانس اقتصاد ایران

خورنا رئیس‌جمهور با بیان‌ این‌که در کشور ما سال‌ها و دهه‌ها است که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد، تصریح کرد: اقتصاد ما هم به…
استانداری

روز دوشنبه در حاشیه همایش روز ملی صادرات بیان شد

خورنا ‘عبدالحسن مقتدایی’ روز دوشنبه در حاشیه همایش روز ملی صادرات در پاسخ به خبرنگاران از ابلاغ تمام اعتبار سفر خبر داد و اظهار کرد:…
خاتمی

در شورای شوراي مشورتي اصلاح‌طلبان مطرح شد

خورنا/ شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در آخرین جلسه خود که با ریاست محمد خاتمی برگزار شده است کمیته راهبردی انتخابات را تشکیل داده‌اند. در این کمیته…