روحانی ماهشهر

خورنا: اعضای هسته مرکزی ستاد دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر، با فرماندار این شهرستان دیدار کردند. به گزارش خورنا از ماهشهر، اعضای هسته مرکزی ستاد دکتر روحانی به همراه ریاست این ستاد در شهرستان ماهشهر، جهت قدردانی از زحمات فرمانداری و هیئت های اجرایی انتخابات به دیدار فرماندار این شهرستان رفتند.