روحانی در ورزشگاه 13 آبان اهواز

خورنا: نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اینکه برخی فکر می‌کنند با دنیا تقابل کنیم یا تسلیم شویم اشتباه است. نه تسلیم می‌شویم و نه در مسیر تقابل قرار می‌گیریم ما مسیر تعامل سازنده داریم. به گزارش خورنا به نقل از ایلنا، حسن روحانی در دیدار عمومی خود با جوانان و مردم در ورزشگاه ۱۳ آبان…