روحانی اول در نظر سنجی

خورنا: شبکه ایران نوشت: نتایج نظرسنجی یک مرکز معتبر افکار سنجی که با تعداد نمونه 17400 نفر در سراسر کشور (مراکز استان ها)، در تاریخ 8 خردادماه انجام شده است، به شرح زیر است: نرخ مشارکت: 51.4 1-حسن روحانی: 23.3 2- محمد باقر قالیباف: 18.4 3- محمد رضا عارف: 14.3 4-…