روحانی از آبادان به تهران رفت

خورنا: رئیس جمهور دقایقی پیش آبادان را به مقصد تهران ترک کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، رئیس جمهور دقایقی پیش از فرودگاه آبادان را به سوی تهران ترک کرد. دکتر حسن روحانی…