روایت برادر خاتمی از انتخابات مجلس نهم و رای خاتمی

خورنا: ایسنا به نقل از انصاف‌نیوز نوشت: سیدعلی خاتمی گفت: سیدمحمد هر وقت خیلی در تصمیم‌گیری تردید دارد، به اتاقش می‌رود و دو رکعت نماز می‌خواند و وقتی برمی‌گردد، دیگر مشکلی وجود ندارد. روز انتخابات مجلس، ساعت 6 صبح از تهران خارج شد تا او را پیدا نکنند و از او نخواهند که برود و رای بدهد…