روانی

خورنا/ مجتبی اورکی/ اورژانس های شلوغ و مملو از جمعیت، کمبود تخت های لازم برای بستری و رسیدگی کردن به تمام مراجعین، سر و صداهای گاه و بیگاه همراهان بیماران که تلاش می کنند تا بدین سیاق توجهات بیشتری از کادر درمانی را برای رسیدگی به بیمارشان جلب کنند، پزشکان و پرستارانی که گوشی پزشکی دور گردن و سرم و…

مدیرکل جمعیت هلال احمر

خورنا دکتر امیر معتمدی، معاون آموزش و پژوهش سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور در آیین افتتاحیه این طرح که امروز نهم مهرماه در محل آموزشکده علوم و فنون صنعت نفت در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: این طرح در ۱۰ منطقه کشور برگزار خواهد شد که استان خوزستان چهارمین منطقه و استان است. در اجرای این طرح، خوزستان میزبان…