روابط عمومی ماهشهر

خورنا-فرشاد آلناصر: با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر تعامل روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها و لزوم انتشار اخبار اما ظاهراً مسئولان روابط عمومی صنایع پتروشیمی و ادارات این شهرستان الفبای مسئولیت و وظایف ذاتی خود را هنوز نیاموخته‌اند. برقراری ارتباط با رسانه‌ها از جمله مؤلفه‌های مثبت برای یک روابط عمومی فعال است که بی‌توجهی…