روابط عمومی فرمانداری معاون فرماندار اندیمشک

طی آئینی با حضور معاون فرماندار اندیمشک رییس جدید اداره ثبت احوال این شهرستان معرفی شد.

خورنا : به گزارش روابط عمومی فرمانداری معاون فرماندار اندیمشک در این مراسم گفت: فرصت خدمت کردن به مردم بسیار کوتاه اما با ارزش است و باید از این توفیق الهی بسیار بهره برد. مجتبی صدیق زاده افزود:ثبت احوال با ثبت اطلاعات متعلق به نیروی انسانی ازاداره های پایه ای و اساسی در زمینه برنامه ریزی محسوب می شود. صدیق زاده…