روابط عمومی شهرداری ماهشهر

خورنا: علیرضا دنیاری گفت: آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرماهشهر برگزار میشود. رئیس روابط عمومی شهرداری بندر ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرماهشهر در تاریخ هفتم شهریورماه برگزار میشود. دنیاری ادامه داد: داوطلبان این آزمون باید…