روابط عمومی شهرداری ماهشهر

37
خورنا: علیرضا دنیاری گفت: آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرماهشهر برگزار میشود. رئیس روابط عمومی شهرداری بندر ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی…