روابط عمومی شهرداری ایذه

مصاحبه اختصاصی خورنا با شهرداری شهر ایذه + تصویر

خورنا – مجتبی محمدی مسئول روابط عمومی شهرداری شهر ایذه در گفتگو با خبرنگار خورنا ابتدا گزارش عملکرد شهرداری ایذه در چند روز اخیر را ارائه نمودند: – زیرسازی و کوپال ریزی فرعی اول و دوم واقع درخیابان منتهی به میدان شهرک رسالت واقع در ادامه خیابان امام بعد از اداره…