روابط عمومی شهرداری آبادان

خورنا: شهردار آبادان از بازنگری و تصویب طرح تفصیلی این شهر بعد از چهار سال در کمیسیون ماده پنج استان خوزستان خبر داد. به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی شهرداری آبادان، ˈ محمودرضا شیرازیˈ افزود: این طرح در نشست با اعضای کمسیون ماده پنج استان خوزستان در دو نشست پیاپی در استانداری به تصویب رسید. وی…