روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

37
خورنا: مدیر توزیع برق خرمشهر از اصلاح و بهینه سازی 70هزار متر شبکه برق دراین شهرستان با هدف آماده سازی برای تابستان سال آینده خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، ˈحسام ثابتیˈ…