روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز

خورنا: کتاب ترجمه شده توسط دکتر ˈعبدالنبی کوثریانˈ، عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز در سی و یکمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان اثر شایسته قدردانی معرفی شد. به گزارش چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کتاب با عنوان ˈفیزیک ادوات نیمه هادیˈ توسط دکتر…