روابط عمومی بهزیستی خوزستان

خورنا: 40 زوج زیر پوشش اداره بهزیستی شهرستان اهواز با برگزاری مراسم جشنی از سوی این اداره به خانه بخت رفتند. به گزارش چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی بهزیستی خوزستان این جشن در فضایی مفرح و شاد و با مشارکت و همت نیکوکاران استان و همکاری اداره کل بهزیستی استان و شهرستان اهواز برگزار شد. هدف از برگزاری این جشن احیای سنت حسنه ازدواج و تشویق جوانان نسبت به تشکیل کانون گرم خانواده و نیز کمک و مساعدت به خانواده های بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی عنوان شد. همین گزارش حاکی است در پایان این مراسم به هرکدام از… در ادامه بخوانید