روابط عمومی استانداری

خورنا موضع‌گیری مدبرانه اخیر استاندار خوزستان در جمع فرمانداران، در روزهای گذشته درباره دارا بودن سواد کافی روابط عمومی‌ها در خوزستان مشخص شد که استاندار فرهیخته خوزستان به این مجموعه اشراف کامل دارد درد اساسی این مجموعه را در خوزستان به خوبی شناخته است. ورود استاندار به این حوزه نشان از احساس نیاز استان مهم خوزستان به داشتن روابط…