روابط عمومي الكترونيك

خورنا: رييس و دبير همايش “روابط عمومي الكترونيك” به تشريح اهداف برگزاري اين دوره آموزشي پرداختند.   به گزارش خورنا جمال درويش، رييس همايش روابط عمومي الكترونيك در نشستي خبري كه سه‌شنبه 29 بهمن در استانداري خوزستان برگزار شد، با اشاره به ضرورت ارتقا علمي فعالان…