ره و شهر شهرسازی

مديركل راه و شهرسازي خوزستان گفت:

خورنا  مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: یکی از مهمترین عوامل تعویق در اتمام پروژه جاده های دشت آزادگان ناشی از انتخاب غیر اصولی پیمانکار از سوی وزارت نفت است. نصرالله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جاده های دشت آزادگان اظهار کرد: ‌اجرای ۱۲۰ کیلومتر از راه های مهم…