رنگ بنفش روحانی

خورنا: بلومبرگ نوشت: حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در جمع هوادارانش در استادیومی خوستار کنار گذاشتن دلخوری ها بر سر وضعیت فعلی ایران و حضور در پای صندوق های رای شد. به گزارش انتخاب، برخی از جوانان ایرانی می گویند که برنامه ای برای شرکت در انتخابات ندارند اما روحانی به دنبال متقاعد…