رمضان شجاعی کیاسری

37
خورنا: نائب رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما در گفت و گو با پیام نو گفت: « تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه‏ ای به آقای ضرغامی، در مقام مخالف  درخواست برگزاری مناظره در خصوص توافق ژنو را ارائه…