رمان «لالایی برای دختر مرده»

خورنا: رمان «لالایی برای دختر مرده» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره سه اهواز نقد شد. نوجوانان اهوازی کتاب «لالایی برای دختر مرده» کاری از حمیدرضا شاه‌آبادی را در کانون شماره سه این شهرستان نقد کردند. در این جلسه نقد، نوجوانان شرکت کننده در دو بخش به نقد و بررسی ظاهری و محتوایی این کتاب پرداختند. در نقد…