رمالی در دهدز

37
خورنا: رئیس دادگاه عمومی بخش دهدز از دستگیری اعضای یک باند رمالی و بدل اندازی در این شهر خبر داد. به گزارش خورنا، مراد شمولی گفت: اعضای این باند با اخذ طلاجات اصلی از…