رقابت های بین المللی کشتی فرنگی

خورنا: 2 فرنگی کار خوزستانی، صاحب مدال نقره رقابت های بین المللی نوجوانان شدند.   به گزارش ایسنا و به نقل از هیات کشتی خوزستان، در پایان رقابت های بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان که طی روزهای 13 و 14 خرداد ماه در شهر میسختا کشور گرجستان برگزار شد، هر دو ملی پوش خوزستانی ایران توانستند به مدال نقره مسابقات دست یابند.   بر…