رقابت دوازده کاندیدا برای تصدی سمت شهرداری اندیمشک

12
خورنا : دوازده نفر جهت تصدی شهرداری اندیمشک اعلام امادگی نمودند. در پی اعلام رد صلاحیت آقای ماشالله میرعالی -شهردار منتخب -از طرف مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان, شورای شهر در جلسه مورخه دوازدهم مرداد ماه پس…