رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا/تایلند – درخشش کشتی گیران اندیمشکی در روز دوم رقابت ها

12
خورنا : به گزارش اخبار کشتی اندیمشک، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در روز سوم با درخشش آرمان علیزاده و کسب افتخاری دیگربرای…