رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا/تایلند – درخشش کشتی گیران اندیمشکی در روز دوم رقابت ها

12
خورنا : به گزارش اخبار کشتی اندیمشک، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در روز سوم با درخشش آرمان علیزاده و کسب افتخاری دیگربرای کشتی اندیمشک به پایان رسید. براین اساس علیزاده در وزن 76 کیلوگرم در دور نخست با…
12
خورنا : روز دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا با درخشش خیره کننده نوجوانان اندیمشکی به پایان رسید. به گزارش اخبار کشتی اندیمشک ، در رقابتهای امروز سه کشتی گیر اندیمشکی بر روی تشک رفتند که با کسب یک…