رقابتهای کشتی فرنگی دانشگاهی آزاداسلامی خوزستان

دانشگاه آزاد اندیمشک قهرمان شد

خورنا : به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، در رقابتهای کشتی فرنگی دانشگاهی آزاداسلامی خوزستان که با حضور ۷ تیم و شرکت ۵۰ کشتی گیر در شهرستان آبادان برگزار شد، با به دست آمدن این نتایج و…