رفع فیلتر شبکه های اجتماعی

خورنا: سیدمحمد غرضی که با حضور خود در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال جاری دوباره به سرخط اخبار برگشت، کهنه کار عرصه ارتباطات و فناوری است که نظرات خود را در این زمینه و چند عرصه دیگر در یک نشست دانشگاهی مطرح کرده است. به گزارش ایسنا،محمد غرضی در نشستی که به عنوان بررسی کارکرد تکنولوژی در…