رعنا میر عالی

خورنا – رعنا میرعالی در جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر اندیمشک بیان کرد: به هیچ باند سیاسی وابسته نیستم، وابستگی ام به تمام مردم شهر اندیمشک است. رعنا میرعالى با بیان مطلب فوق در جلسه انتخاب هیئت رئیسه…