رطوبت هوا

خورنا: با افزایش رطوبت هوا، کولرها در خوزستان بار دیگر روشن شد. در حالی که پاییز به نیمه‌های خود رسیده و سرمای زمستانی در بیشتر نقاط کشور کم‌کم در حال خودنمایی است و بخاری‌ها و سیستم‌های گرمایشی کارکرد خود را آغاز کردند در خوزستان و به ویژه مناطق جنوبی این استان حکایت کاملا متفاوت است. پس از چند روز هوای تقریباً…