رضا کیانی

به مناسبت هفته دولت در خوزستان

خورنا – مدیر بخش نمایش های خیابانی نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت گفت: نمایش های خیابانی “عصر جدید”، “بعد از ما”، “میراث ماندگار” و “تکاپو” در نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در محوطه نمایشگاه اجرا خواهند شد.