رضا نجاتی ˈ

خورنا: سرپرست فرمانداری شوش با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی این منطقه گفت:با بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی شهرستان شوش می تواند به رشد و توسعه پایدار دست یابد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ˈ رضا نجاتی ˈ در نشست شورای کشاورزی این شهرستان افزود:شهرستان شوش با داشتن منابع آب زیر زمینی و رودخانه…