رضا نجاتی ˈ

37
خورنا: سرپرست فرمانداری شوش با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی این منطقه گفت:با بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی شهرستان شوش می تواند به رشد و توسعه پایدار دست یابد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا…