رضا دواساز ایرانی

خورنا: مسئول واحد بهداشت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان گفت: مافیای مواد مخدر جامعه زنان را در باشگاه‌ها و آرایشگاه‌های زنانه مورد هدف قرار داده است. رضا دواساز ایرانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: معضل اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر یکی از آسیب‌های اجتماعی است که موجب ایجاد سایر مشکلات از…