رضا امیری مدیر عامل پتروشیمی بندر امام

خورنا: پرونده آلودگی اخیر آب های منطقه خورموسی به مواد شیمیایی استایرن که باعث تلف شدن ۱۵ تا ۲۰ هزار قطعه انواع آبزیان شد ، در دادگستری شهرستان ماهشهر تحت رسیدگی است. بر اساس گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان 31 شهریور ماه گذشته هزاران قطعه ماهی در آبهای خورموسی در خوزستان بر اثر تخلیه…